ikona webu poučený pacient

POUČENÝ PACIENT

Vítáme vás na stránkách informačního portálu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Záleží nám na vaší spokojenosti s poskytováním zdravotních služeb v naší nemocnici.
Připravili jsme proto informační portál, kde najdete u jednotlivých klinik veškeré písemné informované souhlasy k výkonům, informace a poučení pro pacienty, rodiče, zákonné zástupce či osoby blízké.

Portál v žádném případě nenahrazuje rozhovor s lékařem. Jeho prostřednictvím vám však chceme umožnit přístup k informacím pro případné doplňující dotazy na svého lékaře, který vám je následně kvalifikovaně, ochotně a pravdivě zodpoví.

Upozorňujeme, že písemné informované souhlasy zahrnují i veškerá rizika, která mohou být spojena s příslušným výkonem provedeným za účelem vyšetření či léčby. Tyto informace jsme povinni vám sdělit, a to nikoliv za účelem odradit vás od rozhodnutí výkon podstoupit, ale zajistit vám plnou informovanost a schopnost se kvalifikovaně, odpovědně a svobodně rozhodnout.

Kromě písemných informovaných souhlasů, zde naleznete i řadu poučení a edukačních materiálů.

Věříme, že vám možnost seznámit se s jednotlivými informačními a edukačními materiály v klidu domova pomůže.